Apie konferenciją

Vykstant visuomenės transformacijoms aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse, išryškėja nepažinti veiklos aspektai, kuriuose etika aptariama kartu su politiniais, ekonominiais ir socialiniais reiškiniais. Siekdami skatinti įvairiapuses diskusijas akademinės etikos tema ir keldami klausimus, kaip (ne)etika grįsti sprendimai ir (ne)etiška akademinė bendruomenė prisideda prie studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės bei atstovaujamos institucijos reputacijos formavimo, kviečiame dalyvauti konferencijoje “Akademinė etika kintančioje visuomenėje 2016”, kuri vyks 2016 m. spalio 14 d.

Kartu su konferencijos dalyviais švęsime ir Globalią etikos dieną, kurią inicijavo Carnegie tarptautinių santykių etikos taryba (JAV) prieš kelis metus. Kasmet prie šios dienos minėjimo prisijungia vis daugiau įvairių institucijų, įskaitant ir universitetus.

Ši konferencija skiriama sprendimų priėmėjams, akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems akademine etika.

Registracija