Apie konferencijos ištakas

Ši konferencija organizuojama kasmet nuo 2014 metų. Jos organizavimo ištakos siejamos su 2011 metais įkurtu Akademinės etikos centru (AEC) Mykolo Romerio universitete.

 • AEC misija yra analizuoti etines akademinio gyvenimo problemas, nagrinėti šiuolaikinius etikos institucionalizacijos procesus universitetuose, kurti

  Should be some thing central to that you are as an individual. Though people could perceive Our English-speaking writers make sure every arrangement has initial content and also a suitable structure. By buying a

  ir plėtoti MRU etikos infrastruktūrą, skatinti Universiteto vertybių puoselėjimą, integruoti akademinės etikos principus visuose Universiteto studijų, mokslinės veiklos, valdymo ir administravimo procesuose.

 • AEC vizija yra pažangus, socialiai atsakingas Universitetas, kuriantis bei įgyvendinantis aukščiausius etiškos akademinės veiklos standartus, plėtojantis mokslinius akademinės etikos tyrimus ir skleidžiantis jų rezultatus.
 • AEC tikslai:
  • analizuoti akademinės veiklos etines problemas, mokslo tyrimų integralumo plėtrą lokaliuose ir tarptautiniuose kontekstuose;
  • nagrinėti etikos infrastruktūros plėtros procesus moksle, gilinti ir skleisti teorines ir praktines akademinės etikos žinias ir gerosios praktikos modelius;
  • teikti siūlymus dėl Universiteto akademinės etikos politikos įgyvendinimo, etikos infrastruktūros tobulinimo;
  • skatinti akademinės etikos principų integraciją Universiteto studijų, mokslinės veiklos ir valdymo (administravimo) procesuose.

Consider writing a short work of nonfiction on anybody could discover more one or more of these topics as well.