KVIETIMAS

Kada?

2016 m. spalio 14 d.

Kodėl?

Akademinės etikos klausimų aktualumas yra neginčytinas iš kartų į kartas. Vykstant visuomenės transformacijoms aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse, išryškėja nepažinti veiklos aspektai, kuriuose etika aptariama kartu su politiniais, ekonominiais ir socialiniais reiškiniais.

Kam skirta?

Ši konferencija skiriama sprendimų priėmėjams, akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems akademine etika.

Kodėl naudinga dalyvauti?

Sprendimų priėmėjai sužinos, su kokiais akademinės etikos iššūkiais susiduria mokslo ir studijų institucijos, kaip juos sprendžia ir kokie yra jų lūkesčiai kuriant akademinės etikos kultūrą.

Akademinė bendruomenė sužinos, kaip giminingos mokslo ir studijų institucijos įveikia akademinės etikos problemas, pasidalins gera patirtimi, turės galimybę jungtis prie bendraminčių ir skelbti mokslinių tyrimų rezultatus šios konferencijos partnerių mokslo žurnale „Socialinių mokslų studijos“.

„Socialinių mokslų studijos“ siekia skleisti tarpdalykines socialinių ir humanitarinių mokslų žinias, orientuotas į socialinių problemų analizę nacionaliniu ir globaliu mastu, besiformuojančius tyrimų laukus. Šiame žurnale skelbiami moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, pranešimus apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus. Šis žurnalas referuojamas EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., PROQUEST ir ULRICH’S duomenų bazėse.

Šios konferencijos pagrindu atrinkti parengti straipsniai lietuvių kalba bus paskelbti šiame žurnale pasibaigus konferencijai.