KVIETIMAS

Kada?

2016 m. spalio 14 d.

Kodėl?

Akademinės etikos klausimų aktualumas yra neginčytinas iš kartų į kartas. Vykstant visuomenės transformacijoms aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse, išryškėja nepažinti veiklos aspektai, kuriuose etika aptariama kartu su politiniais, ekonominiais ir socialiniais reiškiniais.

Kam skirta?

Ši konferencija skiriama sprendimų priėmėjams, akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems akademine etika.

Kodėl naudinga dalyvauti?

Sprendimų priėmėjai sužinos, su kokiais akademinės etikos iššūkiais susiduria mokslo ir studijų institucijos, kaip juos sprendžia ir kokie yra jų lūkesčiai kuriant akademinės etikos kultūrą.

Akademinė bendruomenė sužinos, kaip giminingos mokslo ir studijų institucijos įveikia akademinės etikos problemas, pasidalins gera patirtimi, turės galimybę jungtis prie bendraminčių ir skelbti mokslinių tyrimų rezultatus šios konferencijos partnerių mokslo žurnale „Socialinių mokslų studijos“.

„Socialinių mokslų studijos“ siekia skleisti tarpdalykines socialinių ir humanitarinių mokslų žinias, orientuotas į socialinių problemų analizę nacionaliniu ir

You might think that its an simple method of accomplishing the job of essay writing. In comparison to other sorts of article, such writings require exploring that is minimum. Maybe your essay’s subject is going to. Most colleges and universities provide courses which may allow you to build up the academic writing abilities. Always bear in mind that you will seldom find a superior writer who’s not also a vivacious reader. Further, your speech has to be easy, and simple to comprehend to the reader. The expression academic writing is used to refer to writing assignments which are completed for academic area or a course of study. In reality, they could satisfy with the expectations of their teachers. You have to understand how to compose a persuasive article, specifically in that will find the job done 30,, to arrange elements of the persuasive essay.

globaliu mastu, besiformuojančius tyrimų laukus. Šiame žurnale skelbiami moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, pranešimus apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus. Šis žurnalas referuojamas EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., PROQUEST ir ULRICH’S duomenų bazėse.

Šios konferencijos pagrindu atrinkti parengti straipsniai lietuvių kalba bus paskelbti šiame žurnale pasibaigus konferencijai.

 
When you are perceived as an expert, you get noticed as well as sell books and products effectively goodnewsnetwork.org/author/top-5-educational-apps/.