Organizacinis komitetas

Konferencijos “Akademinė etika kintančioje visuomenėje 2016” organizacinis komitetas:

Doc. dr. Loreta Tauginienė

Tauginiene_

Loreta yra akademinės etikos ir aukštojo mokslo sektoriaus socialinės atsakomybės tyrėja, konsultantė, MRU Akademinės etikos centro tyrėjų grupės narė. Vienas pastarųjų jos darbų – dalyvauja MRU tyrime „Akademinė etika Mykolo Romerio universitete 2016: patirtis ir perspektyvos“ kaip tyrėja (2015–2016). Jos veiklos sritys apima mokslo politiką, doktorantūros studijų politiką, vertybių vadybą, socialinę atsakomybę, akademinę etiką, tyrėjo gay video indian xxx etiką, visuomenės įtrauktį. Loreta publikavo apie 10 mokslo darbų universiteto socialinės atsakomybės ir akademinės etikos srityje, tarp kurių bendradarbiaujant su Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI (Vokietija) apie atsakingus mokslinius tyrimus ir inovacijas universitetuose, Edward Elgar Publishing (JAV) leidykla apie grindžiamosios teorijos taikymą tiriant socialinę atsakomybę. 2013 metais Loretos apgintą disertaciją „Socialinė atsakomybė universiteto mokslinės veiklos valdyme“ Baltic University Programme pripažino kaip vieną iš geriausių darnaus vystymosi srityje.

Dr. Jolanta Bieliauskaitė

BieliauskaiteJolanta yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto lektorė, MRU
Akademinės etikos centro tyrėjų grupės narė. Visada buvusi neabejinga akademinės etikos klausimams, kryptingus šios srities tyrimus pradėjo 2012 metais. Pirmasis pranešimas –  „Pakeliui į profesionalumą – teisės studentų akademinio sąžiningumo skatinimas“ – perskaitytas 5-ojoje Pasaulinėje edukologijos mokslų konferencijoje, vykusioje 2013 m. vasario mėn. Romos Sapienza universitete (Italija). Jolanta taip pat aktyviai dalyvauja MRU organizuojamose konferencijose akademinio sąžiningumo tema. Šiuo metu ji yra MRU akademinės etikos tyrėjų grupės, vykdančios tyrimą „Akademinė etika Mykolo Romerio universitete 2016: patirtis ir perspektyvos“ narė (2015–2016).

Inga Gaižauskaitė

IGaizauskaite_nga yra Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, Sociologinių tyrimų laboratorijos narė. Inga – sociologė, socialinių tyrimų metodologijos specialistė, tarptautinės Socialinių mokslų doktorantūros mokyklos prie Lenkijos mokslų akademijos doktorantė. Domėtis akademinės etikos klausimais paskatino darbas su studentais ir poreikis aktyviau prisidėti prie akademinės etikos kultūros palaikymo universitete. Dėstant mokslinių tyrimų metodologijos dalykus, Inga tikslingai daug dėmesio skiria mokslinių tyrimų etikai, o 2016 m. dėstytojams ir studentams skirtame seminarų cikle „Moksliniai tyrimai universitete“ su kolega dr. Romu Prakapu vedė seminarus “Tyrimų etikos” tema. Ji taip pat yra MRU Akademinės etikos centro tyrėjų grupės narė, nuolat dalyvauja diskusijose akademinės etikos klausimais, tęsia akademinės etikos tyrimų iniciatyvas universitete ir vadovauja tyrimui „Akademinė etika Mykolo Romerio universitete 2016: patirtis ir perspektyvos“ (2015–2016).

Dr. Natalija Valavičienė

ValavicieneNatalija yra sociologė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, Sociologinių tyrimų laboratorijos narė, Lietuvos sociologų asociacijos narė. Jis dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose, parengė per dešimt publikacijų recenzuojamuose mokslo leidiniuose, pristatė eilę pranešimų mokslo konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių tyrimų etika yra viena iš temų, kurias Natalija dėsto MRU studentams. Šiuo metu ji yra tyrimo „Akademinė etika Mykolo Romerio universitete 2016: patirtis ir perspektyvos“ tyrėjų grupės narė (2015–2016).

Laura Lukošienė

LauraLaura yra viešųjų ryšių vadybos studijų programos magistrantė, konferencijos viešųjų ryšių atstovė.

 

 

 
If you write http://www.college-universities.com/articles-writing-your-dissertation-how-to-stay-motivated.php fiction as well as nonfiction, you still can use your blog to become an expert.