PROGRAMA

9.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 10.05 Konferencijos atidarymas

Doc. dr. Algirdas Monkevičius, Mykolo Romerio universiteto rektorius

10.05 – 11.30 Plenarinė sesija

Moderatorė: Dr. Loreta Tauginienė, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centras

Naujas, pagarba grįstas norų kelias – pakantumo ir meilės  pavyzdys

Vilhelmina Urbonienė, Lietuvos etikos mokytojų asociacijos narė, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos etikos mokytoja metodininkė

Akademinio nesąžiningumo prevencija kaip veiksminga antikorupcinė priemonė (prezentacija)

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas, Nacionalinės antikorupcinės asociacijos valdybos pirmininkas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto profesorius

Mokslinis sąžiningumas ir jo principų  laikymasis: Europos Sąjungos šalių patirtis

Prof. dr. Edita Sužiedėlienė, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narė

Akademinė etika – tarp atrodymo ir buvimo

Gytis Vaškelis, Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos vadovas

(Ne)Įprasti žingsniai akademinio sąžiningumo link  (prezentacija)

Gabija Lukšaitė, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų koordinatorė

Kaip (ne)etika grįsti sprendimai ir (ne)etiška akademinė bendruomenė prisideda prie studijų procesų ir mokslinės veiklos kokybės, atstovaujamos institucijos reputacijos formavimo?

Diskusijos dalyviai:

Dr. Vigilijus Sadauskas, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

Dalia Karlaitė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos Tarybos narė, Vilniaus kolegijos lektorė

11.30 – 12.00 Kavos pertrauka
12.00 – 13.30 Pranešimų sesija – moderatorė  Inga Gaižauskaitė

Kategorinis imperatyvas kaip akademinės etikos principas ir konsumeristinė visuomenė
Audronė Petrauskaitė, Rolanda Kazlauskaitė Markelienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Kultūros ir etikos dermės paieškos akademinėje bendruomenėje  Rita Bieliauskienė, Mykolo Romerio universitetas

Akademinio nesąžiningumo ir korupcijos prevencija aukštojoje mokykloje: skirtumai ir sankirtos
Vygintas Šliauteris, Vilniaus kolegija

Mažos dovanėlės akademinėje bendruomenėje (prezentacija)
Gediminas Sakalauskas, Praeventi

13.30 – 14.30 Pietų pertrauka
14.30 – 16.00 Pranešimų sesija – moderatorė dr. Jolanta Bieliauskaitė

Doktorantų dalyvavimo internetiniuose akademiniuose ir neakademiniuose socialiniuose tinkluose etiniai aspektai
Loreta Tauginienė, Mykolo Romerio universitetas
Rima Kalinauskaitė, Kauno technologijos universitetas

Kaip socialinės technologijos gali prisidėti prie akademinės etikos
užtikrinimo? (prezentacija)
Tomas Makauskas, Mykolo Romerio universitetas

16.00 – 16.15 Konferencijos uždarymas, apibendrinimas