Santraukos reikalavimai

Santrauka rengiama lietuvių kalba, kurią sudaro ne daugiau kaip 250 žodžių:

  • pristatomas pasirinktos akademinės etikos problemos aktualumas;
  • tyrimo tikslas;
  • taikyti duomenų rinkimo ir analizės metodai;
  • tyrimo ribotumai;
  • pagrindinės išvados.

Santraukos pabaigoje nurodoma, ar bus teikiamas pilnatekstis straipsnis.